Zahradní & krajinářská architektura

Zahrady

zahrady u rodinných domů
přírodní zahrady
školní zahrady, zahrady mateřských škol, přírodní dětská hřiště
naučné zahrady, venkovní expozice
firemní areály
koupací jezírka, biotopy, ostatní vodní prvky v zahradě
participativní (komunitní) plánování

Město

parky
náměstí
ostatní urbánní prostory
veřejná zeleň

Krajina

krajinné studie

Postup procesu návrhu zahrady

1. Úvodní schůzka

Schůzka proběhne přímo na řešeném pozemku. Dojde k obhlédnutí řešeného místa, zjištění stanovištních podmínek a k získání informací o požadavcích a nárocích na zahradu. Na základě získaných informací bude stanovena cena návrhu zahrady.

2. Kompoziční řešení

Po první schůzce bude vypracováno kompoziční řešení zahrady a bude představeno na druhé osobní schůzce. Kompoziční řešení obsahuje základní rozvrh hmot zahrady, tvarosloví cestiček, záhonů a ostatních prvků zahrady, rozmístění prvků v zahradě a materiálové řešení. K lepší představě o vzhledu zahrady jsou v této chvíli představeny zákresy do fotografií, vizualizace, skici, inspirační fotografie. Po debatě s investorem dojde k dokončení přesného půdorysu zahrady.

3. Osazovací plán

Pro jednotlivé záhony budou vypracovány podrobné osazovací plány.

4. Dokončení dokumentace návrhu zahrady

V závěrečné fázi dojde k dopracování návrhu zahrady, který slouží jako podklad pro realizaci a pro nacenění realizace realizační firmou. Projekt obsahuje situaci, osazovací a vytyčovací plány, výkaz výměr, specifikaci druhů k výsadbě, průvodní zprávu, plán kvetení.

5. Realizace – autorský dozor

Investor má několik možností realizace. Zahradu postupně realizuje sám, zadá realizaci realizační firmě nebo svěří realizaci zahradnímu architektovi. Pokud zahradu realizuje sám či pomocí jiné dodavatelské firmy, je možno využít další spolupráce se zahradním architektem formou autorského dozoru.

Klára Nepustilová

Klára Nepustilová vystudovala obor zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě Mendlovy univerzity v Lednici. Od roku 2011 se zabývá návrhy přírodních zahrad v ateliéru Zahrada pro radost, dále spolupracuje s Ateliérem Gaia, kde se zabývá návrhy soukromých zahrad i ploch veřejné zeleně. V roce 2013 se stala spoluzakladatelkou ateliéru Krajarch, který působí v SR.

Vzdělání

2004 – 2010 / Mendlova univerzita – Zahradnická fakulta, Brno
Zahradní a krajinářská architektura

Profesní zkušenosti

od 2014 / Občanské sdružení Přírodní zahrada / poradce projektu Přírodní zahrada
Poradenství a certifikace přírodních zahrad v rámci projektu „Přírodní zahrada“.

od 2012 / KrajArch ateliér / projektantka
Ateliér působící v SR se zaměřením na veřejné prostory. Kompletní projektová činnost v oboru zahradní a krajinné architektury.

Od 2011 / Průvodce parkem, o.s. / průvodkyně
Průvodcovské služby v zámeckém parku v Lednici a cykloprohlídky Lednicko-valtického areálu.

Od 2011 / Ateliér Gaia / projektantka
Návrhy rodinných zahrad, školních zahrad, prostorů veřejné zeleně, tvorba kompletní projektové dokumentace.

Od 2011 / Zahrada pro radost / projektantka
Návrhy rodinných zahrad se zaměřením na permakulturní design, přírodě blízké prvky, ekologii.

2010 / Ateliér Krejčiříkovi / projektantka
Tvorba projektové dokumentace a terénní průzkumy pro projekty týkající se obnovy a revitalizace historických parků.

2014:

 • Obnova městského parku v Piešťanech (DSP), Piešťany, SR  (zodpovědný projektant: Ing. Ivana Kučírková, autorský tým: Ing. Dominika Letková, Ing. Klára Nepustilová, Ing. Eva Teplická)
 • Návrh zahrady rodinného domu v Pohořelicích (DPS)
 • Návrh rekonstrukce zahrady – zahrada RD Vracov (DPS)
 • Vybavení veřejného ohniště a doplnění a údržba nových výsadeb v prostoru u bývalého Lázeňského náměstí v Mikulově (realizace grantového projektu, spolupráce: Ing. Julie Horká, Centrum ekologické výchovy Pálava)
 • Přírodní zahrada na veřejném prostranství – Záhon v ulici Přímá, Prachatice (DPS + realizace v rámci grantového projektu)
 • Návrh zahrady RD, Střelice – Ateliér Gaia (DPS)
 • Návrh zahrady rodinného domu, Vlašim – Ateliér Gaia (DPS)
 • Revitalizace zeleně Dolní Čermná – Ateliér Gaia (DPS), zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová, vypracovala: Lucie Komendová, M.Sc., Ing. Klára Nepustilová

2013:

 • Obnova městského parku v Piešťanech (DUR), Piešťany, SR  (spolupráce: Ing. Ivana Kučírková, Ing. Dominika Letková, Ing. Eva Teplická)
 • Soutěžní návrh: Štúdia revitálizácie architektonickej a parkovej úpravy na Račianskom Mýte, Bratislava, SR – 2. Místo SR (spolupráce: Ing. Ivana Kučírková, Ing. Dominika Letková, Ing. Eva Teplická)
 • Návrh sadových úprav pro projekt: Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal v Prachaticích (DPS), Prachatice
 • Návrh zahradně-krajinářských úprav pozemků u RD, Petřvald
 • Návrh zahrady bytového domu, Brno
 • Návrh zahrady u rodinného domu, Chudčice (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Návrh zahrady rodinného domu, Brno
 • Studie zahrady rodinného domu, Vlašim
 • Návrh předzahrádky rodinného domu, Dražovice
 • Návrh koupacího jezírka, Kostelec – Zlín
 • Obnova prostoru pod Starou branou, Mikulov – komunitní plánování, realizace (hlavní projektant: Ing. Jana Drochytková, spolupráce: Ing. Julie Horká, Helen Lenda, Ing. Klára Nepustilová, Centrum ekologické výchovy Pálava)

2012:

 • Koncept řešení ploch veřejné zeleně v obci Modrava (spolupráce:Ing. Jozef Sedláček, ZF Mendelu,Ing. Eva Teplická – Krajarch)
 • Návrh zahrady u rodinného domu, Česká (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Návrh zahrady u rodinného domu, Bratroňov (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Návrh zahrady u rodinného domu, Havlíčkův Brod (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Návrh zahrady u rodinného domu, Praha – Zdiby (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Návrh zahrady u rodinného domu, Janová (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Návrh koupacího jezírka na zahradě u rodinného domu (DUR+DSP) a vyřízení stavebního povolení, Janová (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Návrh zahrady u rodinného domu, Brno – Šlapanice (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Návrh zahrady u rodinného domu, Roudnice (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Vítězný soutěžní návrh na ideové řešení expozice „Medonosné rostliny a včely“, Botanická zahrada hl.m. Prahy – Trója
 • Vítězný soutěžní návrh na obnovu městského parku v Piešťanech, Piešťany, SR (spolupráce: Ing. Ivana Kučírková, Ing. Dominika Letková, Ing. Eva Teplická)
 • Realizace části zahrady u rodinného domu, Janová

2011:

 • Návrh zahrady u rodinného domu, Liptál (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Návrh koupacího jezírka na zahradě u rodinného domu (DUR+DSP), Janová (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Zahradně architektonický návrh okolí hřbitova ve Slupi( DPS), Slup (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Zahrada mateřské školky v Slavonicích (studie), Slavonice (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Zahrada mateřské a základní školy v Lysolajích (DPS), Praha – Lysolaje (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Zahrada u rodinného domu (DPS), Podolí u Valašského Meziříčí (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Regenerace zeleně v obci Šebetov (DPS), Šebetov (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Ing. Tereza Friedlová)
 • Návrh sadovnických úprav firemního areálu SUNNY COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE s.r.o. (Ateliér Gaia, vedoucí projektu: Lucie Komendová)
 • Koncept revitalizace náměstí v Strunkovicích nad Blanicí
 • Návrh sadovnických úprav u venkovské usedlosti, Lovětín

2013 / 2. místo v soutěži: Obnova časti námestia Slobody v Prievidzi, SR.
Spolupráce: Ing. Eva Teplická – KrajArch, Ing. arch. Denisa Valášková

2013 / 2.místo ve veřejné soutěží: Revitalizácia architektonickej a parkovej úpravy parku na Račianskom mýte v Bratislave, SR
Spolupráce: Ivana Kučírková, Ing. Dominika Letková – Biely Atelier, Ing. Eva Teplická – KrajArch

2012 / 1.místo ve vyzvané soutěži: Ideová studie expozice „Medonosné rostliny a včely“, Botanická zahrada hl.m. Prahy

2012 / 1. Místo ve veřejné soutěži: Krajinársko – architektonická súťaž , Mestský park Piešťany
Spolupráce: Ivana Kučírková, Ing. Dominika Letková – Biely Atelier, Ing. Eva Teplická – KrajArch

Ateliér Gaia – kompletní projektová činnost v oboru zahradní a krajinné architektury
Zahrada pro radost – projektová a realizační činnost zejména v oblasti permakulturního designu, ekozahrad
KrajArch – kompletní projektová činnost v oblasti zahradní a krajinné architektury
Průvodce parkem – průvodcovská činnost po památkách zahradní a krajinářské architektury v Lednicko-valtickém areálu
Mekl projekt – projekty KČOV a koupacích jezírek
Občanské sdružení Přírodní zahrada

PUBLIKACE

Příspěvek v brožuře Malá velká voda
NEPUSTILOVÁ, Klára. Koupací jezírka. In: HAUSEROVÁ, Eva, Hela VLAŠÍNOVÁ a Petra STEJSKALOVÁ. Malá velká voda: Všechno, co potřebujete vědět o vodě na svém pozemku. 1. vydání. Brno: Permakultura (CS), c/o Lipka, 2014, s. 33-39. Klíč k soběstačnosti.

Článek v časopisu Zahrada-park-krajina
SEDLÁČEK, Jozef a Klára NEPUSTILOVÁ. Zahrada Serge Gainsbourga v Paříži. Zahrada-park-krajina. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 42-47.

 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Seminář Historicke parky a záhrady (5.12.2013)
Společně s Evou Teplickou jsme přednesly příspěvek o revitalizaci městského parku v Piešťanech.
Konference „Ekologický chov včel“ (22.11.2014, Brno)
Příspěvek:  „Možnosti uplatnění medonosných druhů v krajině“

 

VÝUKA

Krajinářský workshop 2014
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta (MENDELU)