Pohled z užitkové zahrádky

Trvalkový záhon (Rudbeckia)

Okrasné jezírko, v pozadí branka do užitkové zahrádky

Užitková zahrádka, branka

Okrasné jezírko

Potůček s vývěrovým kamenem

Užitková zahrádka s vyvýšenými záhony

Trvalkové výsadby