Expozice "Medonosné rostliny a včely" - situace

Soutěžní návrh získal 1. místo ve vyzvané soutěži na návrh expozice o medonosných rostlinách a včelách. V současné době je prováděna stavba expozice.

Hlavní myšlenkou návrhu plochy je ukázat návštěvníkům botanické zahrady nejen život včel a medonosné rostliny, ale seznámit je s životem včel v české krajině, přiblížit vztah člověka, rostlin a včely v prostředí, které je všem blízké a dobře známé. Expozice má poučit návštěvníky jak z okruhu širší odborné veřejnosti, tak počínající včelaře, školáky a děti. Z tohoto důvodu je expozice rozdělená na dva naučné okruhy. První naučný okruh je zaměřen na včelařský význam stanovišť typických pro krajinu České republiky, druhý okruh seznamuje pomocí interaktivních prvků návštěvníky s několika tématy ze života včel.